Medlemskab

Som medlem af foreningens afdelinger kan, efter bestyrelsens godkendelse, optages myndige danske mænd og kvinder:

  1. Der er eller har været tjenstgørende i Søværnet eller Marinehjemmeværnet. (*)

  2. Der er eller har været ansat i handelsflåden, fiskeriet eller som nære interesse for orlogs- eller handelsflåden og dermed beslægtede erhverv. (**)

(*) Marinehjemmeværnet: Efter afsluttet grunduddannelse. 
(**) Handelsflåden: Med søfartsrelateret uddannelse begrænset til officerer, skibsassistenter, skibskokke, samt erhvervsfiskere.
 

 

Sådan bliver du medlem

Er du blevet interesseret i medlemskab og opfylder du foreningens medlemskriterie, kan du ansøge om medlemskab ved at udfylde blanketten herunder.

Du kan også komme ned i Marinestuen lørdag mellem 1030 og 1400, og udfylde en optagelsesblanket der.

 

OBS: Blanketten er hentet fra Marineforeningen.dk

skilt