Medlemskab

Som medlem af foreningens afdelinger kan, efter bestyrelsens godkendelse, optages myndige danske mænd og kvinder:

  1. Der er eller har været tjenstgørende i Søværnet eller Marinehjemmeværnet. 
  2. Der er eller har været ansat i handelsflåden, fiskeriet eller som nære interesse for orlogs- eller handelsflåden og dermed beslægtede erhverv.  
 


 

Sådan bliver du medlem

Er du blevet interesseret i medlemskab og opfylder du foreningens medlemskriterie, kan du ansøge om medlemskab ved at udfylde en kommende  blanketten herunder.

Du kan også komme ned i Marinestuen lørdag mellem 10.30 og 14.00, og udfylde en optagelsesblanket der.

Eller du kan sende en mail til Anton Toft