2010 • Frederikshavn

Marineforeningen på tur til Frederikshavn