Marinestuen hos
Morsø Marineforening

Ældre, men dog stadig en slagkraftig dame

Marineforeningen for Nykøbing Mors og Omegn blev stiftet tirsdag den 24. november 1925

Det var nogle af den ”liden by” Nykøbing Mors tunge borgere, der hen over 1925 gik sammen om at oprette Danmarks Marineforenings 39te lokalafdeling. Hovedmændene var dommer A. V. Hornemann og direktør på Morsø Jernstøberi Laurits Møller. Til stiftelsesaftenen havde formanden for Marineforeningen for Aalborg og Omegn konsul Im. Stuhr givet tilsagn om, sammen med overflagmand Lassen, at deltage. –Efter at konsul Stuhr havde uddybet betydningen af, at der oprettedes en lokalafdeling på stedet, indmeldte der sig straks 55 forhenværende orlogsgaster, deriblandt to veteraner fra 1864, står der i en senere beretning.

Marinestuerne

Siden Marineforeningen for Nykøbing Mors og Omegn etablerede marinestuen på Hotel Morsø den 21. januar 1939 har dette ”Marinelokale” været det faste omdrejningspunkt for afdelingens mødeaktiviteter.

Efter en årrække på Hotel Morsø flyttede marinestuen i 1950erne op på Lilletorv i Algade til det daværende ”Haandværker & Industriforening” (Nu Jyske Bank). I nye og lette lokaler som det blev omtalt dengang. I 1960erne vandt Hotel Morsø igen entreprisen. Her var marinestuen – afbrudt af et kort ophold i midten af 1970erne på Menu Hotel i Vestergade. (Tidligere Markvorsens Hotel) – placeret frem til den 31. december 2006.

Positiv udvikling

Fra slutningen af 1990erne stod det klart for bestyrelsen, at det var bydende nødvendigt, at Morsø Marineforening (som siden starten af 1990erne er afdelingens navn) fik foden under eget bord. Foreningsarbejdet led under, at de eneste midler der kunne drives foreningsarbejde for, var medlemskontingentet. Overskuddet ved de årlige arrangementer gik naturlig nok til den restauratør der havde entreprisen for marinestuen.

Fra 1999 havde bestyrelsen en lang række ideer og bosætninger under behandling. Dette skete hele tiden med Morsø Kommune som en god og professionel sparringspartner. Forhandlingsforløbet fandt sin optimale løsning, da daværende afdelingsformand Leif Mortensen og afdelingskasserer Lars Østergaard den 1. april 2007 satte navnetrækket på en 21 års lejekontrakt mellem Morsø Kommune og Morsø Marineforening. Kontrakten dækkede lejemålet ved Vejerboden på Havnen, hvor stuen nu har til huse.

Alle hjalp til

Fra april 2007 til den officielle indvielse i sommeren 2008 deltog stort set alle de medlemmer, der havde mulighed for at ”gi´ en hånd med”, i at få istandsat og indrettet det der i dag er afdelingens naturlige midtpunkt – Morsø Marineforenings marinestue- og center på Havnen i Nykøbing Mors.

Og den positive effekt lod ikke vente på sig. Primo april 2007 var medlemstallet netop gledet under 50 personer. Dette tal er nu stærkt på vej til igen at runde de 100, som afdelingen havde på medlemslisten op gennem 1930erne.